Đang xử lý

Đại Phong Quát Quá

( 0 )

Biệt danh: Dây mướp

Ngày sinh: 29/7/1984

Quê hương: An Huy - Nơi ở: Bắc Kinh

Nghề nghiệp: Tác giả, biên tập viên. Từng làm việc ở Tân Kiền Tuyến, tờ Thiếu Niên Nhân Sinh – Tân Tiểu Thuyết, sau khi tờ Thiếu Niên dừng xuất bản, đổi sang làm biên tập tạp chí Công Chủ Chí, biệt danh Ti Qua (dây mướp).

Xuất phát bút danh: Nghe nói là vì khi mới bắt đầu viết đam mỹ, bên ngoài cửa sổ gió lớn gào thét, nên gọi là Đại Phong Quát Quá (gió lớn thổi qua).

Đại Phong Quát Quá hành văn tinh tế, nhẹ nhàng xen lẫn chút hài hước. Giỏi viết cả đam mỹ lẫn ngôn tình.

Các tác phẩm đã xuất bản: Hựu Nhất Xuân, Đào Hoa Trái, Như Ý Đản, Giang Sơn Đa Thiểu Niên

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận