Đang xử lý

Mạch Gia

( 0 )

Mạch Gia sinh năm 1964 tại Phú Dương, Chiết Giang. Năm 1986 ông bắt đầu nghiệp sáng tác, nối tiếng với các tiểu thuyết dài kỳ như Giải Mật, Lắng Nghe Trong Gió, và Phong Thanh.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận