Đang xử lý

Peter De Jonge

( 0 )

Peter de Jonge là đồng tác giả với James Patterson cuốn tiểu thuyết Luật Sư Và Bị Cáo. Ông sinh ra tại thành phố New York, là tác giả của nhiều bài báo trên tạp chí National Geographic, New York Times và Harper's Bazaar.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận