Đang xử lý

Liêu Uyển Hồng

Tốt nghiệp khoa Ngoại văn của Đại học Tứ Xuyên và khoa Tiếng Anh của Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên.

Sau khi tốt nghiệp, Liêu Uyển Hồng sang Mỹ học ở Đại học St.Lawrence và Đại học Illinois, chuyên ngành nghiên cứu so sánh văn học.

Hiện tại là giáo viên dạy học.

Đã đăng rất nhiều tác phẩm trong và ngoài nước, đã xuất bản cuốn tiểu thuyết hài hước hóm hỉnh Khi Món Lòng Nước Mỹ Gặp Phải Ớt Trung Quốc.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận