Đang xử lý

Chris Laszlo

( 0 )

Chris Laszlo là tác giả của The Sustainable Company: How to Create Lasting Value through Social and Environmental Performance xuất bản bởi Island Press vào tháng 10 năm 2003.

Là nhà đồng sáng lập và thành viên của công ty Sustainable Value Partners, ông đã đào tạo rất nhiều trong số 500 ủy viên quản trị về “tính khả tồn đối với lợi thế kinh doanh” trong nhiều công ty và tại nhiều trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Ông là một cộng sự của Blue Skye Sustainability, công ty tư vấn chiến lược hàng đầu.

Trong gần mười năm, ông làm ủy viên quản trị tại Lafarge SA, một nhà cung ứng vật liệu hàng đầu thế giới, nắm giữ những cương vị như giám đốc chiến lược, tổng giám đốc một chi nhánh sản xuất, và phó bộ phận phát triển kinh doanh. Trước khi đến Lafarge, ông đã làm việc năm năm tại công ty kiểm toán và tư vấn Deloitte Touche. Được đào tạo tại Đại học Swarthmore, Đại học Columbia, và Đại học Paris, Chris đã lấy bằng tiến sĩ khoa kinh tế và quản lý.

Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Quản trị Weatherhead Case ở Cleveland, Ohio, nơi ông còn là phó giám đốc bộ phận Chiến lược và Thiết kế Công ty tại Trung tâm Kinh doanh với tư cách một đại diện của World Benefit. Từ năm 2002, ông giảng dạy tại CEDEP, chương trình đào tạo quản trị viên ở Fontainebleau, Pháp, nơi ông làm học giả thỉnh giảng tại Trung tâm Cải cách Xã hội của INSEAD.

Hiện ông sống cùng vợ và hai con gái tại Great Falls, Virginia.

Tác phẩm xuất bản tại Việt Nam

  • Giá trị bền vững (8/2012)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận