Đang xử lý

Steve Jobs

( 0 )

Steve Paul Jobs là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple, là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp vi tính.

Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 tại San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Mất ngày 05 tháng 10 năm 2011 tại Palo Alto, California, Hoa Kỳ.

Giải thưởng: Giải thưởng Nhà nước về Công nghệ và Sáng tạo.

Steve Jobs là 1 người tuyệt vời trên vô số lĩnh vực. Ông để lại dấu ấn của mình tại ít nhất là 5 nền công nghiệp: máy tính cá nhân với Apple II và Macintosh, âm nhạc với iPod và iTunes, điện thoại với iPhone, laptop với MacBook và hoạt hình với Pixar.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận