Đang xử lý

Philip Henslowe

Philip Henslowe là thành viên của Học viện Quan hệ Công chúng (CIPR), và là chủ tịch của Ủy ban Đào tạo và Giáo dục CIPR từ 1988 đến 1990 và từ 1996 đến 1997. Cũng là một thành viên của Trung tâm truyền thông, Quảng cáo và Tiếp thị (CAM), ông đã trải qua nhiều năm giảng dạy về lĩnh vực PR ở Đại học  Central England, Đại học Napier và trường Cao đẳng Matthew Boulton ở Birmingham, Anh Quốc. Ông còn tổ chức những khóa đào tạo cho Tập đoàn NHS,  tư vấn cho nhiều chính phủ, nhiều tổ chức xã hội và thương mại trên thế giới. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận