Đang xử lý

Nông Hồng Diệu

( 0 )

Nông Hồng Diệu là người dân tộc Tày, sinh năm 1978, tại Cao Bằng.

Tốt nghiệp khoa Văn, Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996 - 2000).

Hiện nay là phóng viên báo Tiền Phong.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận