Đang xử lý

Nhĩ Nhã

Nhĩ Nhã là tác giả văn học mạng Trung Quốc chuyên dòng Đam Mỹ. Nguyên Quán: Chiết Giang. Ý nghĩa bút danh: một bộ từ điển Trung Quốc cổ. Nhĩ nghĩa là cận (gần), nhã nghĩa là chính (tức nhã ngôn - lời nói nhã nhặn), nên Nhĩ Nhã nghĩa là cận chính, tức là tiếp cận với quy cách ăn nói sao cho nhã nhặn, đúng mực.

Tác phẩm tiêu biểu:

  • Chân Dung Ác Ma
  • Quỷ hành thiên hạ hệ liệt

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận