Đang xử lý

Adelaide Anne Procter

( 0 )

Sinh: 30 tháng 10, 1825, Bedford Square, Luân Đôn, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Mất: 02 tháng 2, 1864.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận