Đang xử lý

Brahma Kumaris

( 0 )

Học viện Tâm linh Thế giới Brahma Kumaris (BKWSO) là một tổ chức phi chính phủ liên quốc gia thành lập ở Ấn Độ năm 1937, có mục tiêu mang lại sự biến đổi tích cực trong xã hội thông qua xây dựng và nâng cao ý thức về giá trị của con người. Học viện chú trọng vào những lợi ích khi tiếp cận cuộc sống bằng đạo đức và tinh thần, giúp con người phát triển những thái độ và cư xử bắt nguồn từ sự thông cảm và những giá trị cốt lõi.

BKSWO có một cơ quan chính thức ở trụ sở Liên Hợp Quốc. Hiện nay, Học viện đã phối hợp tổ chức bốn dự án quốc tế quan trọng, đó là “Một triệu phút cầu an tịnh”, “Hợp tác toàn cầu vì một thế giới tốt đẹp hơn”, “Chia sẻ các giá trị vì một thế giới tốt đẹp hơn”, “Những giá trị sống”. BKWSO cũng đã ủng hộ thành lập và phát triển Trung tâm Nghiên cứu, Bệnh viện Toàn cầu (Ấn Độ) và Quỹ Janki (Anh), hai viện nhân đạo độc lập cùng nghiên cứu việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận