Đang xử lý

CB. Đinh Kim Phúc

( 0 )

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc được biết đến là chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu và phát triển – Đại học Mở TPHCM.

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Lịch sử tại Khoa Sử Địa, Trường Đại học Cần Thơ năm 1984.

Tốt nghiệp Sau Đại học ngành Sư phạm Lịch sử tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 1988.

Là tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận