Đang xử lý

Nguyên Ngọc

( 0 )

Nguyên Ngọc tên thật là Nguyễn Văn Báu, sinh ngày 5 tháng 9 năm 1932 quê ở xã Bình Triều huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Năm 1950, khi đang học trung học chuyên khoa (nay là trung học phổ thông), ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ yếu hoạt động ở Tây Nguyên – chiến trường chính của Liên khu V bấy giờ. Sau một thời gian ở đơn vị chiến đấu, ông chuyển sang làm phóng viên báo Quân đội nhân dân Liên khu V và lấy bút danh Nguyên Ngọc.

Tác phẩm tiêu biểu:

 • Đất nước đứng lên
 • Rẻo cao
 • Đường chúng ta đi
 • Đất Quảng
 • Rừng xà nu
 • Có một đường mòn trên biển Đông
 • Cát cháy
 • Tản mạn nhớ và quên, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2004
 • Nghĩ dọc đường, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2005
 • Lắng nghe cuộc sống, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2006
 • Bằng đôi chân trần, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2008
 • Các bạn tôi ở trên ấy, Nhà xuất bản Trẻ, 2013.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận