Đang xử lý

Lê Thu Yến

( 0 )

Họ và tên: Lê Thu Yến

Ngày tháng năm sinh: 29-10-1958

Quê quán: Tp. Hồ Chí Minh

Học vị: Tiến sĩ

Năm được phong: 1997

Chức danh: Phó giáo sư

Năm công nhận: 2006

Môn giảng dạy: Văn học Việt Nam

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ Văn

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương Phường 4 Quận 5

Email: yenthuth@yahoo.com

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận