Đang xử lý

Trần Đình Dũng

( 0 )

Thạc sĩ Trần Đình Dũng đã có 14 năm kinh nghiệm đào tạo tại các tập đoàn lớn về Bán Hàng, Marketing, Quản Trị, Dịch vụ khách hàng và Kỹ năng đàm phán.

Ông không chỉ là một diễn giả, ông còn là một người huấn luyện về giao tiếp và kinh doanh tuyệt vời lấy nền tảng từ Lãnh đạo và quản lý trong các tập đoàn lớn như: Accenture, Door Interational, Dale Carnegie, TUV Rheinland, Sill Group, WEST.

Một trong những yếu tố tạo nên chương trình đào tạo của ông là khả năng chia sẻ kinh nghiệm thực tế liên quan đến chủ đề đào tạo. Cách tiếp cận của ông để đào tạo và tư vấn rất thực tế với những ý tưởng và kỹ năng được vận dụng linh hoạt và sâu sắc cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, ông còn có khả năng truyền cảm hứng cho từng thành viên tham gia chương trình và cho họ thấy hết tiềm năng của mình.

Ông là tác giả quyển sách Quà của bố - cuốn sách đã bán 10.000 bản chỉ trong vòng 6 tháng sau khi phát hành.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận