Đang xử lý

Benjamin Graham

( 0 )

Benjamin Graham (8/5/1894 - 21/9/1976)

Tên khai sinh: Benjamin Grossbaum, là người Mỹ gốc Anh. 

Ông giành được học bổng tại đại học Columbia, tốt nghiệp năm 1914, đứng thứ nhì lớp. Ông được mời dạy Anh ngữ, Triết và Toán nhưng ông quyết định làm việc ở phố Wall và cuối cùng thì thành lập công ty của riêng mình là Công ty hợp doanh Graham - Newman.

Ông là nhà kinh tế học và nhà đầu tư chuyên nghiệp, được coi là người khai sinh ra trường phái đầu tư giá trị.

Năm 1928, ông bắt đầu giảng dạy về trường phái này tại Trường Columbia.

Ông có hai tác phẩm để đời là: Phân tích chứng khoán (Security Analysis, xuất bản năm 1934, viết cùng David Dodd) và Nhà đầu tư thông minh (The intelligent investor, xuất bản năm 1949, tái bản lần 4 của Jason Zweig vào năm 2003). Phân tích chứng khoán được coi như một cuốn kinh thánh cho mọi nhà đầu tư nghiêm túc kể từ lúc nó được phát hành. Còn quyển Nhà đầu tư thông minh được Warren Buffet miêu tả: "Cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay."

Học trò của Benjamin bao gồm: Warren Buffett, William J. Ruane, Irving Kahn, Walter J. Schloss và những người khác. Warren Buffett mô tả ông là người có ảnh hưởng lớn thứ hai trong cuộc sống của mình..

Tác phẩm tiêu biểu

  • Phân tích chứng khoán, phiên bản năm 1934, 1940, 1951 và 1962 và 1988 và 2008.
  • Chủ đầu tư thông minh, phiên bản năm 1949, tái bản năm 2005; năm 1959, năm 1965, 1973
  • Lưu trữ và tính ổn định: Một Granary Ever-bình thường hiện đại 
  • Giải thích các báo cáo tài chính
  • Thế giới hàng hóa và Thế Giới tệ
  • Benjamin Graham, Hồi ức của Dean ở Wall Street

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận