Đang xử lý

Ben Mezrich

( 0 )

Ben Mezrich sinh ngày 7.2.1969 tại New Jersey, là tác giả người Mỹ từng tốt nghiệp trường đại học Harvard vào năm 1991.

Những cuốn sách của Mezrich được bán ra hàng triệu bản và dịch hơn hai mươi ngôn ngữ. Một số sách của ông được viết dưới bút danh Holden Scott.

Hiện nay Mezrich sống tại Boston.

Tác phẩm tiêu biểu

 • Threshold, 1996
 • Reaper, 1998
 • Fertile Ground, 1999
 • Skin, 2000
 • Skeptic (được viết dưới bút danh Holden Scott), 2000
 • The Carrier (được viết dưới bút danh Holden Scott), 2001
 • Bringing down the house, 2002
 • Ugly Americans: the true story of the Ivy League: Cowboy who raided the Asian Markets for Millions, 2004
 • Busting Vegas, 2005
 • Rigged: The Story of an Ivy League Kid Who Changed the World of Oil, From Wall Street to Dubai, 2007
 • The accidental billionaires: the founding of Facebook, a tale of sex, money, genius, and betrayal, 2009 (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Những tỷ phú tình cờ, NXB Dân Trí, 2010)
 • Sex on the moon 2011
 • Straight Flush: The True Story of Six College Friends Who Dealt Their Way to a Billion-Dollar Online Poker Empire-and How It All Came Crashing Down..., 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận