Đang xử lý

Geoffroy de Pennart

( 0 )

Geoffroy de Pennart là tác giả - họa sĩ minh họa truyện tranh dành cho thiếu nhi, kiêm chuyên viên maket và hình họa.

Ông sinh năm 1951 tại Neuilly-sur-Seine, tốt nghiệp trường Nghệ thuật Họa hình năm 1974 và công việc chính là phụ trách lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp.

Geoffroy de Pennart hiện sống tại Paris cùng vợ và hai con gái.

Tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam

  • Le Loup Sentimental, 2004 (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Sói đa cảm, NXB Mỹ Thuật, 2010)
  • Loup est revenu, 2004 (đã xuất bản ở Việt Nam với tên Sói đã trở lại, NXB Mỹ Thuật, 2010)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận