Đang xử lý

Nguyễn Thu Hoài

( 0 )

Tác giả Nguyễn Thu Hoài thuộc thế hệ 7X Là cự học sinh chuyên Văn PTTH Hà Nội – Amsterdam Hiện chị là thạc sĩ kinh tế, định cư ở Toronto, Canada.

Tác phẩm tiêu biểu

Đợi anh ở Toronto, 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận