Đang xử lý

Trần Kiêm Đoàn

( 0 )

Ông sinh ngày 10.8.1946 tại Liễu Hạ, Hương Cần, Huế. Dạy học tại các trường Nguyễn Hoàng, Hải Lăng, Khai Trí (Quảng Trị), Phan Sào Nam, Bán Công, Nguyễn Tri Phương… Định cư ở Mỹ từ năm 1982 và hiện làm việc tại Department of Health and Human Services, Sacramento.

Quá trình học tập

 • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Việt Hán (Đại học Sư Phạm Huế, 1970)
 • Cử nhân Văn Khoa Giáo khoa (Đại học Văn Khoa Huế, 1971)
 • Cao học Xã hội (Master in Social Works. Đại học California State, Sacramento, 1988)
 • Tiến sĩ Tâm lý học (Doctor of Clinical Psychology. Đại học Southern California, USC, 2001)

Tác phẩm tiêu biểu

 • Hương Từ Bi (Huế, 1966)
 • Chuyện Khảo Về Huế (Cali.US, 1997. Trẻ, VN, 1980. Lang, US, 2003)
 • The Vietnam War and Its Psychological Aftermath (LA., 1999)
 • Con Yêu Bánh Nậm (Lang Magazine, Cali, US, 2003. Thuận Hóa, VN, 2004)
 • Tu Bụi (Thuận Hóa - Huế 2005)
 • ...
 • Viết rải rác thơ, văn, bút ký, biên khảo, nhận định... trên các báo tiếng Việt, tiếng Anh trong và ngoài nước.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận