Đang xử lý

Huỳnh Ngọc Chiến

( 0 )

Tên thật: Huỳnh Ngọc Chiến

Các bút hiệu khác : Hoàng Ngọc, Hoàng Thập Di

Sinh năm: 1955

Quê quán: Quảng Nam, hiện sống tại TPHCM.

Thạc sỹ Công nghệ Thông tin.

Sinh sống bằng các nghề viết sách, dạy học, dịch thuật.

Tác phẩm đã xuất bản

 • Ca khúc Huỳnh Ngọc Chiến (do tác giả tự in), 1996
 • Kim Dung : tác phẩm và dư luận (nhiều tác giả), NXB Văn Học, 2001
 • Lý Hạ, quỷ tài quỷ thi, NXB Trẻ, 2001
 • Lai rai chén rượu giang hồ – Tiểu luận về Kim Dung, NXB Văn Học, 2002
 • Lịch vạn niên phổ thông (Đối chiếu lịch pháp Đông Tây), NXB Văn hóa Dân Tộc, 2002
 • Bút kiếm Kim Dung (viết cùng Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Tôn Nhan, Nguyễn Anh Vũ), NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
 • Giáo trình MS Word (viết cùng kỹ sư Trần Quý Phi), NXB Giao Thông Vận Tải, 2004.
 • MS Excel từ cơ bản đến nâng cao (viết cùng kỹ sư Trần Quý Phi), NXB Đà Nẵng, 2006.
 • Tuyết sơn phi hồ (dịch Kim Dung), NXB Văn học, 2006.
 • Phi hồ ngoại truyện (dịch Kim Dung), NXB Văn học, 2006.
 • Lai rai chén rượu giang hồ (Tiểu luận về Kim Dung, tái bản, bổ sung và đình bút ), NXB Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận