Đang xử lý

Annie Pietri

( 0 )

Annie Pietri sinh ngày 23.10.1956 tại Paris.

Sau khi do dự xem mình có nên trở thành bác sĩ hay không, bà đã nhận bằng chuyên viên chỉnh phát âm và về sống ở vùng Bourgogne, nơi bà trở thành người dẫn chương trình phát thanh! Trở lại Paris, bà hành nghề chuyên viên chỉnh phát âm tự do... Tại đây, sau khi cùng với bệnh nhân của mình đọc những cuốn sách dành cho thanh thiếu niên, bà đã nên duyên với văn chương.

Năm 1995, bà lao hẳn vào nghiệp văn chương và phát hành những cuốn sách trò-chơi rất thành công, trong đó người đọc trở thành nhân vật chính. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, Vườn cam trong điện Versailles đã thành công rất lớn. Mùi hương sát nhân là câu chuyện tiếp theo, và sau đó là Vì trái tim nhà vua.

Tác phẩm tiêu biểu

 • Le Palais aux 100 festins - Livre-jeu - Septembre 1998 - Éditions Gründ
 • Le Carnaval aux 100 masques - Livre-jeu - Septembre 1999 - Éditions Gründ
 • L'Égypte aux 100 complots - Livre-jeu - Septembre 2000 - Éditions Gründ
 • Les Orangers de Versailles - Roman - Octobre 2000 - Éditions Bayard Jeunesse
 • L'Espionne du Roi-Soleil - Roman - Juin 2002 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Le Collier de rubis - Roman - Octobre 2003 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Sauvez Kathine! - Roman-jeu - Septembre 2003 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Cinq sorciers en péril - Roman-jeu - Septembre 2004 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Julie, chevalier de Maupin - Roman - Août 2004 - XO-TF1 Éditions
 • Les 3 singes de la fille du Pharaon - Roman-jeu - Septembre 2005 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Carla aux mains d'or - Roman - Août 2005 - Éditions Hachette Jeunesse
 • Le Serment de Domenico - Tome 1 de la série Les miroirs du palais - Roman - Février 2007 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Participation à l'œuvre collective Un amour d'enfance - Novembre 2007 - Éditions Bayard Jeunesse
 • L'Allée de lumière - Tome 2 de la série Les miroirs du palais - Roman - Mai 2008 - Éditions Bayard Jeunesse
 • Parfum de meurtre - Tome 2 de la série Les orangers de Versailles - Roman - Mars 2009 – Éditions Bayard Jeunesse
 • 1785 - Les Aventures de Léon Tripié - Roman - Novembre 2009 - Éditions Éveil & Découvertes
 • Pour le cœur du roi - Tome 3 de la série Les Orangers de Versailles - Roman - Septembre 2010 - Éditons Bayard Jeunesse
 • "Le Grand Diamant Bleu" - Tome 3 de la série "Les miroirs du palais" - Roman - Novembre 2012 - Éditions Bayard Jeunesse

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận