Đang xử lý

David M. Smick

( 0 )

David M. Smick là cố vấn thị trường và là một tác giả kinh tế. Ông là chủ tịch và là CEO của Johson Smick International, một công ty tư vấn ở Washington, D.C.

Đồng thời, ông còn là chủ biên của tạp chí hàng quý International Economy. Nhiều bài viết của ông được đăng trên các báo New York Times, Wall Street Journal và Washington Post. Theo một bài viết năm 2012 trên tờ Washington Post của Smick, mô hình kinh tế toàn cầu vào cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 đang dần bị tan vỡ, và hiện vẫn chưa có một mô hình khác để thay thế.

Tác phẩm tiêu biểu

  • The World Is Curved: Hidden Dangers to the Global Economy (Penguin Portfolio, 2008).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận