Đang xử lý

Bửu Ý

( 0 )

Nhà văn, nhà giáo Bửu Ý, tên đầy đủ Nguyễn Phước Bửu Ý.

Sinh năm 1937 tại Thừa Thiên Huế.

Bửu Ý tham gia nhiều lĩnh vực xã hội, dạy học, nghiên cứu nghệ thuật.

Ông đã có nhiều công trình, tác phẩm dịch thuật, đặc biệt là những tư liệu tiếng Pháp.

Tác phẩm

1. Tác giả thế kỷ 20, NXB Văn Học

2. Con lừa và tôi (Platero et moi) - Juan Ramón Jiménez | Bửu Ý - NXB An Tiêm 1974

3. Nhật ký Anne Frank - Bản dịch Bửu Ý

4. Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ thiên tài – NXB Trẻ & Công ty Văn hóa Phương Nam 2003

5. Các ấn phẩm của Bửu Ý kỷ niệm 10 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 1.4.2001 - 1.4.2011:

  • Ngày tháng thênh thang - Bút ký Bửu Ý
  • Nước chảy qua cầu - Bút ký Bửu Ý
  • Tâm tình với Trịnh Công Sơn - Bút ký Bửu Ý

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận