Đang xử lý

Chị Đẹp

( 0 )

Chị Đẹp là bút danh của blogger Lê Phương Thảo. Chị là Việt Kiều Mỹ và đang định cư ở đây. Tuy sống ở Mỹ, nhưng mỗi năm Lê Phương Thảo về Sài Gòn làm việc trong ngành thiết kế thời trang nhiều tháng ròng.

Một số tác phẩm tiêu biểu

  • Sóng đưa nước, phát hành năm 2012
  • Ve vãn Sài Gòn, phát hành năm 2013

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận