Đang xử lý

E. H. Gombrich

( 0 )

Ernst Gombrich (1909-2001) sinh ngày 30.3.1909 là một nhà lịch sử nghệ thuật.

Ông sinh ra tại Áo, trở thành công dân Anh quốc năm 1947, phần lớn thời gian làm việc của ông ở nước Anh.

Ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách về lịch sử văn hóa và nghệ thuật, trong đó có cuốn Câu chuyện Nghệ thuật (The Story of Art) được coi là một trong những cuốn giới thiệu phổ biến nhất về nghệ thuật thị giác.

Gombrich học Đại học Vienna trước khi tới Anh vào năm 1936, tại đây ông làm trợ lý nghiên cứu tại Viện Warburg, Đại học London.

Trong Thế chiến II, Gombrich làm việc cho BBC World Service, giám sát kênh phát thanh tiếng Đức.

Năm 1945, ông quay trở lại làm việc tại Viện Warburg, trở thành giảng viên rồi thành giáo sư sử học và làm giám đốc học viện từ năm 1959 tới năm 1972.

Ông được bầu làm Viện sĩ Viện hàn lâm Anh năm 1960, phong tước hiệp sĩ năm 1972, huân chương cống hiến năm 1988.

Ông nhận giải thưởng Goethe Prize năm 1994 và Balzan Prize năm 1985 về Lịch sử Nghệ thuật phương Tây.

Tác phẩm tiêu biểu:

  • The Preference for the Primitive. Episodes in the History of Western Taste and Art. (London, Phaidon 2002) (Sự thiên vị với khuynh hướng nguyên thủy. Các giai đoạn trong Lịch sử Thưởng thức và Nghệ thuật phương Tây)
  • The Uses of Images. Studies in the Social Function of Art and Visual Communication. (London, Phaidon 1999) (Công dụng của Hình ảnh. Các nghiên cứu về Chức năng Xã hội của Truyền thông Thị giác và Nghệ thuật)
  • Topics of Our Time. Twentieth-Century Issues in Learning and in Art. (London, Phaidon 1991) (Các đề tài của thời chúng ta. Những vấn đề trong Nghiên cứu và Nghệ thuật của Thế kỷ XX)
  • Reflections on the History of Art. Views and Reviews. (Oxford, Phaidon 1987) (Sự phản chiếu của Lịch sử Nghệ thuật. Quan điểm và Phê bình)
  • The Story of Art (London, Phaidon, 1950) (Câu chuyện Nghệ thuật)
  • A little History of the World (Câu chuyện nhỏ trong thế giới lớn, biên dịch có bổ sung)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận