Đang xử lý

Ngô Võ Giang Trung

( 0 )

Sinh ngày 1/5/1986. Hiện là Kiến trúc sư, sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận