Đang xử lý

Nguyễn Khắc Phê

( 0 )

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê quê ở Sơn Hòa, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông có bút danh khác là Trung Sơn. Hiện sống và viết ở Huế. Ông là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1977).

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận