Đang xử lý

Hoàng Khởi Phong

( 0 )

Với độc giả miền Nam, Hoàng Khởi Phong không phải là người “xa lạ”. Từ năm 1963, ông đã chính thức gia nhập vào làng văn trận bút, và tác phẩm đầu tay là Mặt trời lên do Đại Nam văn hiến xuất bản (1967).

Hiện nay, ông đã là một trong những nhà văn tiêu biểu của dòng văn học hải ngoại, đã có nhiều tác phẩm viết bằng tiếng Việt, bằng tình yêu non sông nước Việt. Một lần nữa, cùng với nhiều nhà văn khác, Hoàng Khởi Phong đã góp thêm tiếng nói văn chương từ sâu thẳm tâm hồn của một người luôn hướng về quê nhà.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận