Đang xử lý

Anthony Strano

( 0 )

Anthony là tác giả người Ý gốc Úc, hiện ông sống ở Athens, Hy Lạp. Ông cùng với một nhóm cộng sự trẻ trẻ đã tạo ra các lớp học thiền trực tuyến để sử dụng trên khắp Hy Lạp. 

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận