Đang xử lý

Frederic Labarthe

( 0 )

Chuyên gia được Học viện lãnh đạo Oxford cấp giấy phép giảng dạy khóa học Sefl Managing Leadership (SML) và lãnh đạo cấp cao từ hơn 90 quốc gia trên thế giới đã tham gia khóa học nổi tiếng này.

Ông Frederic Labarthe hiện đang là một giảng viên, điều phối viên, diễn giả có khả năng truyền cảm hứng đến công chúng nhằm giúp mỗi cá nhân tự nâng cao nhận thức bản thân, tính hiệu quả và chất lượng cuộc sống.

Ông có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều nước trên thế giới, bao gồm Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Sri Lanka, Ấn Độ và hơn 10 năm kinh nghiệm tại Việt Nam.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận