Đang xử lý

Seigaku

Tác giả Seigaku là tăng lữ tại thiền viện Eihei, một trong hai thiền viện lớn nhất của phái Thiền ở Nhật Bản.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận