Đang xử lý

Nguyễn Thiếu Dũng

( 0 )

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thiếu Dũng sinh năm 1941 tại thôn Thanh Chiêm, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông là người đã khám phá và thiết lập Trung Thiên Đồ trong hệ thống Kinh Dịch.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận