Đang xử lý

Maria Montessori

( 0 )

Maria Montessori (1870 - 1952) là nhà trị liệu đồng thời là nhà giáo dục người Ý. Bà nổi tiếng vì phương pháp giáo dục Montessori mang tên bà. Phương pháp này ngày nay được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận