Đang xử lý

Hoa Phạm

Hoa Phạm là nhà tâm lý học, đã nhận bằng Tiến sĩ về Nghệ thuật sáng tạo, bằng Thạc sĩ về Viết sáng tạo và Tâm lý học. Tác giả cũng là người sáng lập Peril Magazine - tạp chí trực tuyến dành cho người Úc gốc Á.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận