Đang xử lý

Michael Lewis

( 0 )

Michael Lewis sinh ra ở New Orleansn. Ông có bằng cử nhân về lịch sử nghệ thuật từ Đại học Princeton và bằng thạc sỹ về kinh tế của Trường Kinh tế London. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như: "Flash Boys", "The Big Short" và "Boomerang".

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận