Đang xử lý

Hubert K. Rampersad

( 0 )

Hubert K. Rampersad là một chuyên gia hàng đầu về xây dựng thương hiệu cá nhân, diễn giả và tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy. Ông là chủ tịch tại TPS International Inc. và trường Đại học Personal Branding tại Mỹ. Ông cũng là thành viên ban cố vấn của tạp chí Phương pháp Phát triển Quản lý và Đào tạo (Vương quốc Anh) và thành viên của ban tư vấn có uy tín tại Thought Leader Advisory Board.

Ông chính là tác giả của các cuốn sách ăn khách “Total Performance Scorecard”, “Personal Balanced Scorecard”, “TPS-Lean Six Sigma”, và “Authentic Personal Branding: A new blueprint for building and aligning a powerful leadership brand", đã dược dịch ra nhiều thứ tiếng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận