Đang xử lý

Charles Fishman

( 0 )

Charles Fishman sinh ngày 5 tháng 4 năm 1961 tại Miami, Florida, Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp tại Đại học danh tiếng Harvard.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận