Đang xử lý

Jonathan Spall

( 0 )

Jonathan Spall có kiến thức và kinh nghiệm hơn 25 năm của một nhà đầu tư trong ngành vàng và hiện đang là Giám Đốc Bộ Phận Kinh Doanh Hàng Hóa của Barclays Capital.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận