Đang xử lý

Nguyễn Thụy Khánh Chương

( 0 )

Ông Nguyễn Thụy Khánh Chương đã tốt nghiệp MBA chuyên ngành Management Consulting International tại Đại học Applied Sciences Northwestern Switzerland.

Ông có hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing & Business Development, đã và đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty, tập đoàn lớn như Strategy Asia Group, Swiss Asia Banking School và Brainbox Vietnam. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng khả năng phân tích, thấu hiểu thị trường, ông hiện đang là cố vấn xây dựng chiến lược cho nhiều công ty lớn trong nước và quốc tế.

Lấy việc chia sẻ làm nguồn cảm hứng, ông luôn dành thời gian để tham gia vào các chương trình giảng dạy với tư cách một chuyên gia về Marketing & Business Development. Đối với ông, bài giảng phải là sự kết hợp cân đối giữa lý thuyết và thực hành để đảm bảo học viên vừa nắm được nguyên lý cơ bản của vấn đề, vừa áp dụng được bái học vào thực tế.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận