Đang xử lý

Stephen J. Dubner

( 0 )

Stephen J. Dubner (sinh 26 tháng 8 1963) là một nhà báo Mỹ, người đã viết bảy cuốn sách và nhiều bài báo.

Tác phẩm tiêu biểu: Khi Nào Cướp Nhà Băng.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận