Đang xử lý

Marc Kushner

( 0 )

Marc Kushner là một kiến trúc sư tại HWKN, công ty kiến trúc mà anh đồng sáng lập, đồng thời là người vận hành trang web Architizer.com – một trang web về kiến trúc. Cả hai việc này đều có chung một sứ mệnh: tái kết nối công chúng với kiến trúc. Niềm tin cốt lõi của Kushner chính là kiến trúc sẽ chạm tới trái tim mọi người – và ai cũng là một người hâm mộ của kiến trúc – dù họ vẫn chưa biết điều này. Những phương thức truyền thông mới mang lại cho chúng ta sức mạnh định hình môi trường do chính con người xây dựng nên và đồng nghĩa với việc những công trình tốt đẹp hơn sẽ tạo ra những thành phố tốt đẹp hơn, từ đó biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận