Đang xử lý

Rob Knight

( 0 )

Rob Knight là một giáo sư về nhi khoa, khoa học máy tính và kỹ sư; là giám đốc của Sáng kiến Bộ gene vi sinh vật tại Đại học California, San Diego. Ông là người đồng sáng lập của Dự án “Ruột của người Mỹ” và Dự án “Bộ gene vi sinh vật trên Trái đất.”

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận