Đang xử lý

Trần Băng Khuê

( 0 )

Trần Băng Khuê sinh năm 1982.

Giải thưởng: Tặng thưởng truyện ngắn hay, Tạp chí Sông Hương, 2015.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận