Đang xử lý

Nikkei Top Leader

Nikkei Top Leader là tạp chí kinh doanh theo đuổi một sứ mệnh quan trọng của xã hội Nhật Bản: Khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật hoạt động sôi nổi hơn trong thị trường. Các nhà doanh nghiệp tiên phong thường rất hay đọc tạp chí này để bắt đầu cho công việc kinh doanh mới của mình. Nikkei Top Leader được biết đến với những mô hình kinh doanh mới đang được phát triển và triển khai ở Nhật Bản, dựa trên các xu hướng công nghệ quan trọng nhất đang diễn ra ở đất nước này.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận