Đang xử lý

Chân Hội Nghiêm

Sư cô Chân Hội Nghiêm hiện là môt vị giáo thọ của Làng Mai. Với hơn mười lăm năm tu tập sư cô đã và đang hướng dẫn cho rất nhiều người đến làng tu học, giúp họ chuyển hoá khổ đau để sống đời hạnh phúc. Những kinh nghiệm và tuệ giác quý báu được sư cô thể hiện rõ nét trong thơ ca của mình.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận