Đang xử lý

Mùa Đông

Là một Kim Ngưu đến từ sao Hỏa, yêu Trái đất và có tên là Kim Thị Mùa Đông.

Sách đã xuất bản:

  • Những ngày sau một cuộc tình
  • Chạm vào nỗi nhớ
  • Thư gửi mùa thu (in chung)
  • Em chọn nỗi nhớ, nỗi nhớ này chọn anh

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận