Đang xử lý

Trương Văn Dân

( 0 )

Tên thật: Trương Văn Dân. Nơi sinh: Bình Định - 1953. Học trung học ở Quy Nhơn. Năm 1971 du học ở Italia, ngành Hóa và Công Nghệ Dược Phẩm Từ 1980, phụ trách về tổng hợp hóa dược và từ 1985, nghiên cứu & phát triển dược phẩm.

Đã viết, dịch và cộng tác với các tạp chí trong và ngoài nước: Thế giới văn (USA), Văn Hóa, Hợp Lưu, Viên Giác (Germany), tạp chí Văn (TP. Hồ Chí Minh), tạp chí Thời Văn (TP. Hồ Chí Minh), tạp chí Nông Thôn Ngày Nay (Hà Nội).

Tác phẩm tiêu biểu

  • Hành trang ngày trở lại (Tập truyện ngắn NXB Trẻ, 2007)
  • Bàn tay nhỏ dưới mưa (Truyện dài, 2011)
  • Những ngày đánh mất (Tập truyện dịch, gồm 20 truyện ngắn của Dino Buzzati, Italia)
  • Mùa hè tươi đẹp (Truyện dài, dịch từ La Bella estate của Casera Pavese, Italia)

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận