Đang xử lý

George Beahm

( 0 )

George Beahm là tác giả có sách bán chạy nhất do các tạp chí New York Times, Wall Street Journal, USA Today và Publishers Weekly bình chọn, tác phẩm I, Steve: Steve Jobs in His Own Words của ông nổi tiếng toàn cầu. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách khác như The Stephen King CompanionThe Unauthorized Anne Rice Companion.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận