Đang xử lý

Vũ Thế Thành

( 0 )

Nhà báo Vũ Thế Thành, sinh ra, lớn lên và làm việc tại Sài Gòn. Hiện sống tại Đà Lạt.

Chuyên môn: Hóa học, Quản trị chất lượng.

Cộng tác với các báo: Tia sáng, Sài Gòn Tiếp Thị (cũ), Quán Văn, khoahocnet.com...

Blog cá nhân: vuthethanh.com.

Góc đối thoại

Chưa có nhận xét

Thảo luận